Slīpēšanas disks Rhodius 125x7,0x22,23

Efektīva slīpripa ar keramikas abrazīvo smelkni. Elastīgais savienojuma stiprums ļauj RS580
Speed lietot ar mazāku fizisku piepūli, sasniedzot lielāku slīpēšanas spēju visu ilgo kalpošanas laiku. Tas ļoti būtiski
mazina strādāšanas ilgumu, vienlaikus paaugstinot produktivitāti un efektivitāti.
5,93 €